ایل سترگ بختیاری

ایــــران ســرزمــیــن مـــن بــــخــتــیــاری ایـــل مـــن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 17:57  توسط احسان قوامی نیا  |