ایل سترگ بختیاری

ایــــران ســرزمــیــن مـــن بــــخــتــیــاری ایـــل مـــن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ساعت 17:57  توسط احسان قوامی نیا  |