ایل سترگ بختیاری

ایــــران ســرزمــیــن مـــن بــــخــتــیــاری ایـــل مـــن

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 13:33  توسط احسان قوامی نیا  |